Välkommen till pexit.svt.se - Här fanns tidigare en namninsamling för att få till en folkomröstning om den svenska postens framtid.

Insamlingen är nu klar och namnlistan har lämnats över till ansvarig minister.

Den här kampanjen skapades av satirprogrammet Svenska Nyheter i SVT.